محل تبلیغات شما

فعالیت های بهار موسوی بصراوی نژادخنده_دیکته_سه_کلمه_ای. طرح این دیکته. باعث میشه والدین از استرس کمتری برخوردار شوند و دانش اموزان نیز دیکته را وحشتناک و پر اضطراب نبینند و همچنین دیکه به شکل تکار صدا و کلمه نباشد جمله با لذت حک شده در ذهن کودک و سریع تر مینویسد بدین ترتیب یه لحظه احساسی خاصی بین دانش اموز و اولیا ایجاد شده و خاطره تحمیلی درس مجازی و سختی ایام هموار می گردد .

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها